Св. Герард Герб Икона Божьей Матери
Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Пс 118,2

Złoty jubileusz o. Antoniego Branagana

22 stycznia 2012 roku, w parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kemerowie w Rosji, miała miejsce uroczystość 50-lecia kapłaństwa o. Antoniego Branagana, redemptorysty z Irlandii, który od 1996 roku posługuje w międzynarodowej wspólnocie redemptorystów na Syberii. Świętowanie Złotego Jubileuszu rozpoczęło się celebracją dziękczynnej Mszy Świętej, w której udział wzięli: bp Józef Werth, ordynariusz diecezji Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku, o. Dariusz Paszyński, przełożony redemptorystów Regii Świętego Gerarda, o. Zenon Gieniec, proboszcz redemptorystowskiej parafii w Orsku, wieloletni współpracownik o. Antoniego, o. Bogdan z Prokopiewska i redemptoryści z Kemerowa: o. Andrzej Legieć i o. Paweł Mroczek, a także przedstawiciele diecezji prawosławnej, administracji miasta, nauki, kultury, organizacji społecznych i mediów. Razem z parafianami kemerowskiej wspólnoty modlili się parafianie ze wspólnot z Krasnojarska, Tomska, Jurgi, Jaszkina, Kolyona i Andrzero-Sudżeńska.

O. Zenon Gieniec w okolicznościowym kazaniu przybliżył postać o. Branagana, ukazując go jako człowieka rozmodlonego, pogodnego i otwartego na drugich. Po Mszy Świętej parafianie przygotowali spektakl ukazujący drogę przez życie o. Antoniego, po którym było miejsce na składanie podziękowań, życzeń i gratulacji. Wtedy to o. Dariusz Paszyński odczytał list gratulacyjny, nadesłany na tę okoliczność przez Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów o. Janusza Soka. Świętowanie Jubileuszu znalazło swoją kontynuację w salkach parafialnych przy stole i rozmowach.

O. Anthony Branagan urodził się 21.06.1934 roku w Limerick (Irlandia) w wielodzietnej (13 dzieci) katolickiej rodzinie. W 1951 roku rozpoczął naukę w gimnazjum prowadzonym przez redemptorystów. W 1953 r. został przyjęty do postulatu Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, w którym 24.09.1954 roku złożył pierwszą profesję zakonną. 21.01.1962 roku przyjął święcenia kapłańskie w Galway. Od 1963 do 1995 roku posługiwał na misjach w Brazylii w Prowincji Fortaleza, gdzie pełnił zadanie proboszcza oraz misjonarza. Był zaangażowany w pracę wykładowcy w seminarium duchownym, a także pełnił funkcję sekretarza miejscowego biskupa. Od 1996 roku posługuje w Kemerowie na Syberii, gdzie od 1996 do 2010 roku był proboszczem miejscowej parafii, a od 2010 roku został wikariuszem generalnym biskupa Józefa Wertha.

Na obrazku prymicyjnym o. Antoni umieścił słowa z Ewangelii św. Łukasza (1,46): „Wielbi dusza moja Pana”. Te słowa znalazły się również na obrazku jubileuszowym.

Uwielbiajmy Boga za 50 lat posługi o. Branagana, gdyż wielkich rzeczy Bóg przez niego dokonał i wciąż dokonuje. „Mnohaja Lita”!

o. Dariusz Paszyński CSsR