Св. Герард Герб Икона Божьей Матери
Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Ин.8,12

W dniu kanonizacji Jana Pawła II parafia Matki Bożej Fatimskiej w Togliatti nad Wołgą (Rosja), przeżywała wielką radość z wmurowania kamienia węgielnego w budującym się kościele pod wezwaniem nowego Świętego.

 

Gdy w Rzymie przygotowywano się do Mszy św. kanonizacyjnej, w Togliatti rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. biskupa Klemensa Pickela, ordynariusza diecezji św. Klemensa w Saratowie, którą koncelebrował nuncjusz apostolski w Rosji ks. abp Iwan Jurkovič. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wygłosił kazanie, w którym wyraził radość z udziału w tej uroczystości w dniu kanonizacji patrona świątyni. Przybliżył wiernym postacie papieży Jana XXIII i Jana Pawła II ukazując ich jako wielkich pasterzy XX wieku. Podkreślił, że Jan Paweł II przyczynił się wyraźnie do odrodzenia życia duchowego po okresie cierpień i prześladowań Kościoła. „Jego życie i twórczość stały się miejscem dialogu między wierzącymi a niewierzącymi, między wiarą i rozumem” – zaznaczył nuncjusz. Zachęcił też wiernych do dawania świadectwa wiary mówiąc, że „dla współczesnego Kościoła czymś podstawowym jest dawanie świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa poprzez uczynki dobra, miłości i miłosierdzia, aby ludzie uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a wierząc mieli życie w Jego Imię”.

 

W koncelebrze uczestniczyli ks. Jarosław Mitrzak – wikariusz generalny diecezji w Saratowie, o. Sylwester Cabała, przedstawiciel prowincjała redemptorystów z Polski, oraz redemptoryści posługujący w Togliatti: proboszcz parafii o. Artur Wilczek i wikariusz o. Mirosław Dawlewicz.

 

Po Mszy św. licznie zebrani wierni wraz z celebransami i asystą liturgiczną udali się do wnętrza budującej się świątyni. Biskup Pickel po objaśnieniu znaczenia tego obrzędu poświęcił kamień węgielny pochodzący ze skały, na której zbudowane jest Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Został on podarowany przez ojców paulinów przedstawicielom katolików z Togliatti podczas ich pieszej pielgrzymki do Jej tronu na Jasnej Górze. Następnie biskup dokonał wmurowania kamienia w tylną ścianę kościoła wraz z pamiątkowymi dokumentami i zdjęciami z odbywającej się uroczystości. Pasterz diecezji podziękował też miejscowym duszpasterzom i wiernym za podjęty trud wznoszenia kościoła i wyraził nadzieję, iż w niedługim czasie będzie mógł poświęcić nową świątynię.

 

Przedstawiciel parafian, pan Władimir, w swoim podziękowaniu powiedział, że „prace przy budowie ścian i dachu kościoła prawdopodobnie dobiegną końca w tym roku”, ale zauważył też, że „o wiele ważniejsze jest napełnienie tej nowej świątyni modlitwą wiernych i łaską Ducha Świętego”.

 

Jak podkreśla proboszcz parafii, o. Artur Wilczek CSsR, „przed nami jeszcze dużo pracy i wysiłku organizacyjnego. Potrzebne są starania o dalsze fundusze, gdyż do tej pory zbudowaliśmy ściany świątyni i zaplecza duszpasterskiego. W obecnym roku chcielibyśmy wykonać dach kościoła, który połączony jest w jedną bryłę z zapleczem duszpastersko-klasztornym” – zauważa proboszcz. „Pragnę gorąco podziękować wszystkim ofiarodawcom i instytucjom wspierającym nas w tym przedsięwzięciu. Będziemy wdzięczni każdemu, kto zechce wesprzeć dalsze prace przy naszym kościele” – dodaje o. Wilczek.

 

Togliatti (do 1964 roku Stawropol nad Wołgą), jest prawie milionowym miastem leżącym na lewym brzegu Wołgi. Zostało ono założone w 1737 roku jako twierdza dla obrony południowych granic ziem ruskich. W latach 50-tych XX wieku miasto przeniesiono na tereny wyżej położone, gdyż przy budowie elektrowni i zbiornika wodnego stare miasto zostało zatopione. Od 1964 roku miasto nosi imię włoskiego komunisty Palmiro Togliatti. Wtedy też rozpoczęto budowę przemysłu samochodowego, który już od prawie pięćdziesięciu lat produkuje samochody marki LADA. Szybki rozwój przemysłu spowodował wielki napływ ludności z byłych republik radzieckich.

 

Wśród poszukujących pracy byli także i katolicy, między innymi polskiego pochodzenia. To oni, po tzw. „pieriestrojce”, na początku lat 90-tych, zwrócili się do Prymasa Polski, ks. kardynała Józefa Glempa, z prośbą, by przysłał do Togliatti kapłana. Ks. kardynał przekazał prośbę biskupowi Tadeuszowi Kondrusiewiczowi, ówczesnemu pasterzowi Administratury Apostolskiej dla katolików obrządku łacińskiego europejskiej części Rosji, który poprosił proboszcza z Samary, oddalonej od Togliatti o 120 km, aby otoczył opieką duszpasterską miejscowych katolików. W 1998 roku w Togliatti została postawiona drewniana kaplica, dar niemieckich katolików, w której do dziś zbierają się parafianie na Eucharystię i nabożeństwa.

 

Polscy redemptoryści rozpoczęli posługę w Togliatti w 2004 roku. Wtedy przybył tam o. Artur Wilczek, który jest proboszczem tej parafii. W 2008 roku zostały rozpoczęte przygotowania do budowy kościoła. W 2009 roku administracja miasta wydzieliła ziemię pod budowę świątyni, a w następnym roku rozpoczęły się prace nad projektem świątyni. Po przygotowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji budowlanej, w maju 2012 r. przystąpiono do budowy kościoła.

 

Katolicka parafia w Togliatti nosi wezwanie Matki Bożej Fatimskiej, zaś powstający kościół będzie nosił imię św. Jana Pawła II, którego życie, poprzez objawienia fatimskie, w sposób szczególny było związane z Rosją. Nosił ją w swoim sercu, czemu niejednokrotnie dawał wyraz, mówił o niej z wielką sympatią i pragnął ją odwiedzić. Przykład św. Jana Pawła II i nauka, którą pozostawił, jest ważnym drogowskazem dla katolików Togliatti. Dlatego wielką radością było dla nich to, iż wmurowanie kamienia węgielnego w budującym się kościele mogło się odbyć w dniu kanonizacji jego patrona.

 

o. Sylwester Cabała CSsR

 

Jeżeli ktoś chciałby wspomóc budowę kościoła pw. św. Jana Pawła II w Togliatti, może przekazać ofiarę na konto parafii:

 

RELIGIOZNAJA ORGANIZACIJA PRIHOD MATERI BOZIEJ FATIMSKOJ RIMSKO-KATOLICIESKOJ CERKVI V GORODE TOGLIATTI.

 
SWIFT: 

FIAFRU3T; FIA -BANK TOGLIATTI RU

JSC „FIA-BANK”

8 Novy Proezd, Togliatti, Samara Region, 445037 Russia

 

konto euro 407 039 787 000 100 007 29

konto dolarowe 407 038 401 000 100 007 29