Св. Герард Герб Икона Божьей Матери
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.Мф.5,7

Objęcie urzędu Przełożonego Regi św. Gerarda

O. Zenon Gieniec został wybrany nowym przełożonym redemptorystów pracujących w Rosji i Kazachstanie. Wyboru dokonali w dniu 22 października współbracia zgromadzeni na Zebraniu Ogólnym Regii św. Gerarda, która obejmuje placówki redemptorystów w tych krajach.

 

O. Zenon Gieniec urodził się 29.07.1971 w Nowym Sączu, w 1990 r. wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. Śluby wieczyste złożył 15.08.1996, zaś świecenia kapłańskie przyjął 25.05.1997 w Tuchowie. Jego pierwszą placówką była parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, gdzie przez cztery lata był duszpasterzem i katechetą.

 

W 2001 r. wyjechał do Rosji, gdzie przez kilka lat pracował w Kemerowie na Syberii. Obecnie jest proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Orsku nad Uralem. Pełni również funkcję dziekana.

 

Powierzony mu urząd przełożonego Regii o. Gieniec obejmie 14 stycznia 2015 r., w dniu wspomnienia bł. Piotra Dondersa, redemptorysty. Wikariuszem przełożonego Regi został wybrany o. Piotr Łacheta, a radnym o. Dariusz Paszyński.

 

Redemptoryści rozpoczęli swą pracę pastoralną w krajach byłego Związku Radzieckiego w 1993 r. Obecnie na terenie Rosji i Kazachstanu posługuje duszpastersko trzynastu Polaków i jeden Irlandczyk. Regia św. Gerarda, otwarta 25 października 2006 roku, obejmuje 6 placówek: Kemerowo, Orenburg, Orsk, Pioniersk, Togliatti i Pietropawłowsk. Patronem Regii jest św. Gerard Majella, włoski brat redemptorysta z XVIII wieku.

 

Odpowiadając na potrzeby pastoralne Kościoła w Rosji i Kazachstanie, redemptoryści prowadzą w tych miejscach parafie z kilkoma lub kilkunastoma punktami dojazdowymi, katechezę dzieci i dorosłych, przygotowanie do sakramentów oraz posługę charytatywną na rzecz najuboższych. Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia ojcowie głoszą także misje i rekolekcje parafialne oraz szerzą kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, uwzględniając szczególnie zakładanie Nieustannej Nowenny.

 

W poszczególnych placówkach współbracia podejmują współpracę z siostrami zakonnymi, które reprezentują różne zgromadzenia: redemptorystki, służebniczki dębickie, nazaretanki, siostry Najświętszego Oblicza, siostry Matki Bożej Miłosierdzia, służebnice Ducha Świętego.

 

o. Sylwester Cabała CSsR