Св. Герард Герб Икона Божьей Матери
Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Ин.8,12

Objęcie urzędu Przełożonego Regi św. Gerarda

O. Zenon Gieniec został wybrany nowym przełożonym redemptorystów pracujących w Rosji i Kazachstanie. Wyboru dokonali w dniu 22 października współbracia zgromadzeni na Zebraniu Ogólnym Regii św. Gerarda, która obejmuje placówki redemptorystów w tych krajach.

 

O. Zenon Gieniec urodził się 29.07.1971 w Nowym Sączu, w 1990 r. wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. Śluby wieczyste złożył 15.08.1996, zaś świecenia kapłańskie przyjął 25.05.1997 w Tuchowie. Jego pierwszą placówką była parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach, gdzie przez cztery lata był duszpasterzem i katechetą.

 

W 2001 r. wyjechał do Rosji, gdzie przez kilka lat pracował w Kemerowie na Syberii. Obecnie jest proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Orsku nad Uralem. Pełni również funkcję dziekana.

 

Powierzony mu urząd przełożonego Regii o. Gieniec obejmie 14 stycznia 2015 r., w dniu wspomnienia bł. Piotra Dondersa, redemptorysty. Wikariuszem przełożonego Regi został wybrany o. Piotr Łacheta, a radnym o. Dariusz Paszyński.

 

Redemptoryści rozpoczęli swą pracę pastoralną w krajach byłego Związku Radzieckiego w 1993 r. Obecnie na terenie Rosji i Kazachstanu posługuje duszpastersko trzynastu Polaków i jeden Irlandczyk. Regia św. Gerarda, otwarta 25 października 2006 roku, obejmuje 6 placówek: Kemerowo, Orenburg, Orsk, Pioniersk, Togliatti i Pietropawłowsk. Patronem Regii jest św. Gerard Majella, włoski brat redemptorysta z XVIII wieku.

 

Odpowiadając na potrzeby pastoralne Kościoła w Rosji i Kazachstanie, redemptoryści prowadzą w tych miejscach parafie z kilkoma lub kilkunastoma punktami dojazdowymi, katechezę dzieci i dorosłych, przygotowanie do sakramentów oraz posługę charytatywną na rzecz najuboższych. Zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia ojcowie głoszą także misje i rekolekcje parafialne oraz szerzą kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, uwzględniając szczególnie zakładanie Nieustannej Nowenny.

 

W poszczególnych placówkach współbracia podejmują współpracę z siostrami zakonnymi, które reprezentują różne zgromadzenia: redemptorystki, służebniczki dębickie, nazaretanki, siostry Najświętszego Oblicza, siostry Matki Bożej Miłosierdzia, służebnice Ducha Świętego.

 

o. Sylwester Cabała CSsR