Св. Герард Герб Икона Божьей Матери
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Мф 5,3

20 lat pracy redemptorystów w Kazachstanie

 

W 2013 roku mija 20 lat od rozpoczęcia pracy redemptorystów w Rosji i Kazachstanie. Z tej racji w sobotę i niedzielę 6-7 kwietnia odbyły się w Pietropawłowsku na północy Kazachstanu uroczystości rocznicowe. Podczas Eucharystii w niedzielne przedpołudnie dziękowano Bogu za ofiarną posługę redemptorystów dla katolików żyjących w tym mieście i jego okolicznych miejscowościach. Eucharystii przewodniczył o. Dariusz Paszyński, przełożony redemptorystów w Rosji i Kazachstanie. We wprowadzeniu dziękował Bogu za 14 redemptorystów, którzy w ciągu tych 20 lat przybywali na kazachstańską ziemię i oddawali swoje najlepsze siły, aby tutaj przepowiadać Dobrą Nowinę ubogim i opuszczonym. Dziękował też za ludzi świeckich, którzy włączali się w działalność ewangelizacyjną w mieście i na wioskach, w budowę kościoła i klasztoru.

Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Sylwester Cabała, przedstawiciel Prowincjała Redemptorystów z Polski. Kaznodzieja podkreślił, że wszystko zaczęło się wiosną 1993 roku od przybycia na tę ziemię o. Zbigniewa Kotlińskiego i o. Kazimierza Zymuły, którzy wcześniej pracowali na misjach w Boliwii i Brazylii. Trwająca już 20 lat posługa ewangelizacyjna redemptorystów wpisuje w realizację ich powołania misyjnego, które polega na pójściu za Jezusem Odkupicielem poprzez głoszenie słowa Bożego oraz tworzenie i rozwój wspólnot chrześcijańskich. W tym zadaniu wspiera ich moc Bożej łaski i przykład Jezusa, który sam wychodził ku ludziom i przyprowadzał ich do Ojca. On także dzisiaj poprzez misjonarzy wychodzi ku ludziom i zachęca do udzielenia osobistej odpowiedzi, która może się wyrażać w słowach umieszczonych na obrazie Bożego Miłosierdzia: „Jezu, ufam Tobie”.

Przed Mszą św. miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu i koronka do Bożego Miłosierdzia. Po Eucharystii odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła, po której wierni oddawali cześć relikwiom św. Gerarda Majelli patrona Regii oraz św. Faustyny Kowalskiej i bł. ks. Michała Sopoćki. Przed błogosławieństwem przełożony Regii św. Gerarda odmówił specjalną modlitwę przygotowaną z okazji 20. rocznicy pracy redemptorystów w Rosji i Kazachstanie. Jej tekst załączamy poniżej.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się już w sobotę po południu w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w centrum miasta. Najpierw wierni wysłuchali koncertu pieśni religijnych w wykonaniu chóru miejscowej filharmonii. Następnie uczestniczyli w wieczorze wspomnień, podczas którego wysłuchali świadectw ludzi świeckich, którzy od początku zaangażowani byli w tworzenie parafii katolickiej w Pietropawłowsku. Podejmowali oni piękną współpracę z o. Zbigniewem i innymi redemptorystami w organizacji życia parafialnego i budowie kościoła Bożego Miłosierdzia, który został poświęcony w 2000 roku.

Wierni świeccy opowiadali o trudach odbudowy życia religijnego, które poprzedziła droga zesłania, cierpienia i męczeństwa, kiedy to w czasach komunistycznych wielu katolików doznawało prześladowań religijnych, a niektórzy ponieśli śmierć. Dzielili się swoim doświadczeniem z okresu, kiedy zbierali się na modlitwę w domach prywatnych, a także na placu budowy kościoła. Opowiadali też o ewangelizacji w kilkudziesięciu okolicznych miejscowościach, którą podejmowali wraz z ojcami, a także o posłudze w więzieniach i domach opieki społecznej.

Obecnie w Pietropawłowsku posługuje trzech redemptorystów z Polski: o. Andrzej Michoń, o. Zbigniew Kotliński i o. Krzysztof Bugara. Swą posługą obejmują katolików żyjących w mieście i okolicznych miejscowościach, prowadzą też rekolekcje parafialne. Warto dodać, że 15 kwietnia 2012 kościół parafialny w Pietropawłowsku został ustanowiony Sanktuarium Bożego Miłosierdzia dla archidiecezji Najświętszej Maryi Panny w Astanie. Jest on miejscem rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia, pobudzając wiernych do modlitwy i ufności w Boże Miłosierdzie, jak też do podejmowania dzieł miłosierdzia. Przykładem takich inicjatyw jest odnowiona świetlica dla dzieci, jak też posługa charytatywna na rzecz najbiedniejszych.

Obok odbudowanego przed 12 laty kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w centrum miasta znajduje się klasztor sióstr kontemplacyjnych z Zakonu Redemptorystek, które od 2001 r. pracują i modlą się w tym kazachstańskim wieczerniku. Wielką pomocą w posłudze parafialnej i rozkrzewianiu kultu Bożego Miłosierdzia służą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, które pracują w Pietropawłowsku od 16 lat.

Na koniec pragnę dodać, że uroczystość w Pietropawłowsku była jednocześnie rozpoczęciem świętowania jubileuszu 20-lecia posługi redemptorystów w Rosji i Kazachstanie, który będzie trwał do 15 grudnia 2013 roku. Będzie to czas dziękczynienia Bogu za dokonane dzieła, a także okazja do osobistego nawrócenia, do ożywienia wiary oraz odnowienia zapału w realizacji ewangelicznej misji. Obecnie redemptoryści posługują na terenie Rosji w następujących placówkach: Kemerowo, Orenburg, Orsk, Pioniersk i Togliatti. Prowadzą tam parafie z punktami dojazdowymi, katechezę dzieci i dorosłych, przygotowanie do sakramentów, posługę charytatywną, a także podejmują misje i rekolekcje parafialne oraz szerzą kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, uwzględniając szczególnie zakładanie Nieustannej Nowenny.

 

o. Sylwester Cabała CSsR